93 812 41 46 info@masgurumbau.com

AVÍS LEGAL

En compliment del deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, “LSSI-CE”) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general del present Lloc Web:

Raó Social: Gurumbau, S.L.

Domicili social: Mas Gurumbau, s/n, 08552, Taradell

Dades registrals: inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, foli 37, volum 35.208, fulla B-259720

E-mail de contacte: info@masgurumbau.com

Telèfon de contacte: 93 812 41 46

NIF: B-63050843

 

I. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: el Lloc Web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’ús (en endavant, les “Condicions”) és regular l’accés i la utilització del present Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendarà com a Lloc Web l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant en forma estàtica com en forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació, i tots els elements integrats, tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (en endavant, els “Continguts”) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas s’ofereixin als Usuaris (en endavant, els “Serveis”).

Gurumbau, S.L. es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment, i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web, i dels Continguts i Serveis en els que poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Gurumbau, S.L., pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés al present Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure, i amb caràcter general, és gratuït, sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder fer ús del mateix, excepte en allò relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció al registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web confereix la condició d’Usuari, pel que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

El simple accés a aquest Lloc Web no pressuposa l’establiment de cap mena de relació de caràcter comercial entre Gurumbau, S.L. i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions. Per tant, aquest Lloc Web titularitat de Gurumbau, S.L., no es dirigeix a menors d’edat. Gurumbau, S.L., declina qualsevol mena de responsabilitat per incompliment d’aquest requisit.

II. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Gurumbau, S.L., no garanteix la utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Gurumbau, S.L. farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, no obstant, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es fa responsable o garanteix que el contingut o software al que pot accedir-se a través d’aquest Lloc Web estigui lliure d’error o causi danys al sistema informàtic (software i hardware) de l’Usuari. En cap cas Gurumbau, S.L. serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol mena que sorgeixin com a conseqüència de l’accés, navegació i ús del lloc web, incloent-hi però no limitant, els ocasionats als sistemes informàtics o provocats per la introducció de virus.

Gurumbau, S.L., tampoc es fa responsable dels danys que es poguessin ocasionar als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

III. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Gurumbau, S.L. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu però no limitatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o text, marques o logotips, condició de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessàries pel seu funcionament, accés i utilització, etc.) Queda completament prohibit modificar o distribuir tot o part del contingut d’aquestes pàgines web per propòsits de caràcter públic o privat sense previ consentiment exprés i per escrit de Gurumbau, S.L.

IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Pot accedir a la Política de Privacitat i Protecció de Dades de Gurumbau, S.L., a través del següent enllaç:

http://www.masgurumbau.com/politica-privacitat/

V. POLÍTICA DE COOKIES

Pot accedir a la Política de Cookies de Gurumbau, S.L., a través del següent enllaç:

http://www.masgurumbau.com/politica-de-cookies/